[vc_row][vc_column][distance type=”4″][maxtitle maxtitle_content=”Departament d’Atenció Precoç”][vc_column_text]

Des del departament d’Atenció Precoç de PAIDIÀ atenem a nens entre 0-6 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament evolutiu.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

L’atenció precoç és un concepte que fa referència a l’inici el més aviat possible de tractament i rehabilitació específica, a fi d’estimular el desenvolupament del nen i pal·liar en la mida del possible aquelles dificultats que poguessin aparèixer.

Durant els primers anys de vida el cos humà canvia tant ràpid i aprèn tant gràcies a la plasticitat del sistema nerviós; en proporcionar al nen les experiències adients, és possible establir noves connexions neuronals i en un número més elevat que en edats posteriors. És per això que es considera que el millor període per intervenir en el cas de dificultats en el desenvolupament infantil són els primers anys de vida. Si no hi ha una atenció adient, pot derivar posteriorment en dificultats en l’aprenentatge escolar.

[/vc_column_text][vc_message color=”success” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

Una intervenció precoç en nens amb dificultats pot canviar molt positivament el pronòstic a llarg termini.

[/vc_message][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Podem parlar de nens amb factor de risc:

 • Nens de baix pes en néixer.
 • Nens que han tingut problemes durant el part.
 • APGAR baix.
 • Nens que han patit infeccions.

[/vc_column_text][vc_column_text]I nens amb patologies instaurades:

 • Alteracions metabòliques, congènites o adquirides.
 • Alteracions en el desenvolupament cognitiu i sensorial: deficiència auditiva, visual, mental,…
 • Cromosomopaties i síndromes.
 • Problemes o alteracions motrius.
 • Retard evolutiu.
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament.
 • Trastorn de Dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) o sense.
 • Alteracions del llenguatge.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Aquesta atenció precoç es fa mitjançant tractaments educatius i terapèutics dissenyats per prevenir, millorar o eliminar alteracions en el desenvolupament, en estreta col·laboració amb les famílies; són els programes concrets d’estimulació primerenca.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Des del Departament d’Atenció Precoç de PAIDIÀ oferim els següents tractaments:

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Estimulació” tab_id=”1446977362725-6217ad75-a142″][maxtitle type=”5″ maxtitle_content=”Estimulació”][vc_column_text]

Amb l’estimulació pretenem aconseguir una evolució integral del desenvolupament del nen, així com completar el seu procés maduratiu, i ho fem actuant sobre les següents àrees:

[/vc_column_text][ul]

[li]Àrea perceptiva-cognitiva: el nen comprèn, relaciona i s’adapta a noves situacions, fent us del pensament i la interacció directa amb els objectes i el món que l’envolta, cosa que el permet crear mentalment relacions i diferències entre ells. És a dir, aquesta àrea intervé en els processos de percepció, memòria, raonament, atenció i resolució de problemes.[/li]

[li]Àrea motriu: el nen prendrà contacte amb el medi mitjançant el moviment i el desplaçament. L’experiència de noves postures i moviments proporciona sensacions, com el coneixement del propi cos i la relació amb l’entorn. Aquesta àrea està orientada a aconseguir els patrons motrius fonamentals (voltejar, reptar, gatejar, caminar, canvis posturals,…), integració de l’esquema corporal, equilibri, to i potència muscular, i d’igual manera fomenta la motricitat fina.[/li]

[li]Àrea de llenguatge i comunicació: aquesta àrea contempla tres aspectes fonamentals: capacitat comprensiva, expressiva i gestual. Tracta de potenciar els prerequisits de la comunicació, tal com l’interès per la interacció amb l’altre, atraure la seva atenció cap el llenguatge, desenvolupar la imitació i també la discriminació auditiva.[/li]

[li]Àrea socioemocional i d’autonomia personal: es tracta de promoure l’autonomia del nen en les activitats de menjar, higiene, vestir-se, control d’esfínters, i ha de ser treballat sobretot a casa. S’intenta atreure l’atenció cap a conductes socials, la comprensió dels esdeveniments socialment notables i la seva correcta resposta d’avant d’ells, tot des de la imitació i el joc.[/li]

[/ul][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Fisioteràpia” tab_id=”1446977362921-d50e83a3-5ca7″][maxtitle type=”5″ maxtitle_content=”Fisioteràpia”][vc_column_text]

L’objectiu és promoure el desenvolupament psicomotriu del nen amb una intervenció especialitzada a nivell neurològic, traumatològic i cardi-respiratori.

Prevenir, estabilitzar, millorar i normalitzar el desenvolupament infantil, tenint en compte al nen com un ser global, que està en continu desenvolupament i amb la qualitat de posseir una gran plasticitat neuronal pròpia dels primers anys de vida, és el que pretén la fisioteràpia en atenció precoç.

A part de millorar les habilitats motrius, es treballa sobre la millora de l’equilibri, força, coordinació i resistència, tenint sempre en compte la integració a nivell sensorial i cognitiu.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Psicomotricitat” tab_id=”1446977372475-b9896488-957b”][maxtitle type=”5″ maxtitle_content=”Psicomotricitat”][vc_column_text]

La psicomotricitat és una tècnica que mitjançant el cos i el moviment afavoreix el desenvolupament global del nen, les relacions i la presa de consciència en ell mateix, en els altres i en el medi. Amb la psicomotricitat perseguim:

[/vc_column_text][ul]

[li]Desenvolupar capacitats mentals complexes a partir d’una correcta construcció i assimilació de l’esquema corporal.[/li]

[li]Educar la capacitat perceptiva (estructuració de les relacions temporals i espaials).[/li]

[li]Fomentar les capacitats de simbolització.[/li]

[li]Ajudar a elaborar una imatge de si mateix més adient.[/li]

[li]Connectar al nen amb el seu entorn i evitar així l’aïllament.[/li]

[li]Fomentar les relacions interpersonals, amb sensibilitat cap als sentiments i comportaments dels altres.[/li]

[li]Fomentar l’expressió oral amb l’experiència corporal.[/li]

[/ul][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Logopèdia” tab_id=”1446977373671-bb696f4f-a181″][maxtitle type=”5″ maxtitle_content=”Logopèdia”][vc_column_text]

L’objectiu de la logopèdia en l’atenció precoç és prevenir, estimular, desenvolupar, mantenir i recuperar habilitats psicolingüístiques per afavorir la comunicació verbal/no verbal, el llenguatge comprensiu i expressiu, la parla, la veu i alteracions relacionades amb l’alimentació. Es fa intervenció des de la logopèdia en atenció precoç quan un nen:

[/vc_column_text][ul]

[li]Parla poc, només fa sons, no se l’entén al parlar, té dificultats al pronunciar, quequeja, no discrimina sons semblants, baveja,…[/li]

[li]Coneix poques paraules, fa frases curtes, fa us del llenguatge de forma molt bàsica, no associa unes paraules amb altres que tenen relació, …[/li]

[li]No es vol comunicar o ho fa molt poc, no ho fa de forma correcta (plora, crida, pega,…), la comunicació no és funcional.[/li]

[li]Respira per la boca, no succiona, té dificultats per empassar, no mastega, no sap mossegar, no recull el menjar de forma correcta, …[/li]

[li]Té dificultats de parla derivades d’hipoacúsia, sordesa o implants coclears.[/li]

[/ul][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][distance][vc_separator][vc_column_text]

Metodologia

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Aquests tractaments que oferim a PAIDIÀ es poden donar de forma independent o, pel contrari, de forma conjunta, depenent de les necessitats de cada nen, amb la qual cosa ens podem trobar nens que només necessiten un tractament i d’altres que necessiten la combinació de diversos. És per aquest motiu per el qual l’equip professional fa una supervisió i seguiment de tots els casos, coordinant-se entre ells, de forma periòdica.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

D’altra banda, hi ha una estreta coordinació entre els professionals del centre i tots els professionals que atenen al nen en aquell moment, tant en la seva escola bressol o centre escolar (mestre, orientador, pedagog terapèutic,…), com a nivell sanitari (pediatra, rehabilitador,…).

A partir de la valoració del nivell de desenvolupament del nen i les seves característiques, s’elabora el programa d’intervenció infantil personalitzat, contemplant totes les àrees del desenvolupament a estimular i els objectius a treballar a cada una d’elles (visió global del nen). Aquest programa s’aplica en sessions individuals, mitjançant jocs i activitats lúdiques i motivadores pel nen, i s’actualitza constantment.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

La implicació de la família en aquest programa d’intervenció és molt important; la seva participació ha de ser activa per una millor eficàcia de la intervenció. Per aquest motiu se l’informa en tot moment de l’evolució del nen i se l’orienta amb pautes d’actuació.

La presència de la família dins de les sessions, sobretot a l’inici del tractament, es considera de gran importància, principalment per a què els pares aprenguin què és el que s’està fent amb el seu fill. Aquesta presència s’anirà retirant  poc a poc, quan el nen hagi superat la por als estranys o quan ja tingui prou confiança amb la terapeuta i estigui adaptat a la situació.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Amb aquesta metodologia s’aconsegueix un ambient molt positiu, relaxat i proper que afavoreix l’evolució i el desenvolupament del nen, així com els seus vincles afectius i familiars.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]