Importància de la detecció precoç

Un dels grups més importants a l’hora de detectar i prevenir qualsevol tipus de dificultat en el desenvolupament dels infants són les escoles bressols; és el lloc on molts nadons i infants passen gran part del dia, on es mostren tal com són, on viuen noves experiències i desenvolupen al màxim totes les seves qualitats.

És per aquest motiu que ens estem donant a conèixer entre les diferents llars d’infants de Mataró, per informar-los de l’existència de Centre Paidià i els tractaments que oferim.

En aquests contactes ens estem trobant amb tres actituds diferents:

– Escoles Bressol conscienciades de la necessitat d’una detecció precoç en casos on hi ha algun signe d’alerta. Creuen que cal tenir-la en compte sense alarmar-se, consultar, informar-se i adreçar les famílies a professionals amb experiència per una bona detecció
– Escoles Bressol que són poc conscients de la importància de detectar de forma precoç qualsevol alteració o diferència en el desenvolupament dels infants, però que es mostren obertes a rebre informació al respecte.
– Escoles Bressol que no donen cap mena d’importància a la prevenció, al·legant la poca edat del nen o nena, i afirmant que, amb el gran marge que hi ha en les etapes del desenvolupament, el problema desapareixerà quan el nen creixi. Amb aquesta actitud es mantenen en la inacció.

A totes elles els hi exposem la importància i els beneficis que té tant la detecció com l’atenció precoç en el desenvolupament dels nadons i infants, i també els perjudicis d’ignorar un comportament, actitud o conducta, o esperar una correcció automàtica amb el transcurs del temps.

No oblidem mai que l’objectiu sempre és aconseguir el millor desenvolupament dels nens i de vegades això comporta afrontar situacions complicades, d’acceptació de la realitat i de tolerància a les necessitats especials. De la mateixa manera, és important l’adequació de procediments diferenciats per la regulació del desenvolupament d’un nen o nena respecte al dels seus companys.

Tot aquell problema que pot semblar poc important, pot comportar conseqüències en el desenvolupament si no és abordat a temps…

NO ESPEREM QUE EL PROBLEMA ES RESOLGUI SOL, INTERVINGUEM L’ABANS POSSIBLE PER ACONSEGUIR LA MILLORA EN EL DESENVOLUPAMENT!!!!