Quan algun aspecte no va bé a l’escola… Els trastorns de l’aprenentatge

Què són els trastorns de l’aprenentatge?

Els trastorns de l’aprenentatge (TA) són, segons el DSM-V,  “dificultats en l’aprenentatge i en l’ús de les aptituds acadèmiques, evidenciat per la presència d’almenys un dels següents símptomes els quals han d’haver aparegut durant mínim 6 mesos”: lectura imprecisa o lenta de paraules, dificultats en la comprensió lectora, dificultats ortogràfiques, dificultats en l’expressió escrita, dificultats per a dominar el sentit numèric o el càlcul i/o presència de dificultats per entendre els raonaments matemàtics.

Segons diferents estudis, la prevalença d’aquests trastorns es troba al voltant del 10% dins la població escolar si tenim en compte les dificultats en lectura, escriptura, ortografia i matemàtica/aritmètica.

Dins aquestes dificultats anomenades com a trastorns de l’aprenentatge, podem trobar-ne diferents tipus: dislèxia, discalcúlia, disortografia, trastorn de l’aprenentatge no-verbal o TDAH. En posteriors posts, us anirem informant i donant algunes recomanacions sobre cadascuna d’aquestes dificultats.

 

Com saber si el meu fill té una dificultat o trastorn en l’aprenentatge?

El primer signe amb el qual els pares podem saber si el nostre fill pot estar patint alguna dificultat en el seu aprenentatge, és el fet que l’escola detecti alguna problemàtica associada, tal com comentàvem anteriorment, amb l’adquisició de la lectura, l’escriptura, l’ortografia i/o el raonament matemàtic. No obstant això, d’altres aspectes com dificultats en les relacions socials, baix estat d’ànim, negació a anar a l’escola, excessiu moviment, dificultats en motricitat fina o distractibilitat, entre d’altres, també poden ser indicadors del fet que hi ha existència d’una dificultat i que, per tant, cal consultar a un especialista. Aquest especialista, habitualment un psicòleg especialitzat en trastorns de l’aprenentatge o un psicopedagog, tindrà de realitzar una exploració en profunditat per poder obtenir un perfil cognitiu del nen, amb el qual podrà saber quins són els punts forts i febles que presenta, així com determinar si hi ha una dificultat o si aquesta problemàtica va més enllà i cal fer un diagnòstic.

 

Tinc un diagnòstic… i ara què?

Un cop s’ha consultat amb l’especialista i se saben quines són les dificultats específiques que presenta el nostre fill, o si és el cas, tenim un diagnòstic de trastorn de l’aprenentatge, serà important que el nostre fill realitzi una intervenció amb el psicòleg especialitzat en aquesta problemàtica o el psicopedagog en qüestió. Aquesta intervenció anirà dirigida a dotar d’estratègies per millorar les dificultats específiques i a estimular els punts febles detectats. En aquest sentit, també serà important tenir en compte les potencialitats o punts forts, així com els seus interessos, ja que ens ajudaran a poder realitzar una intervenció més personalitzada, a millorar l’adherència del nen al tractament i a poder compensar els punts febles els quals anirem treballant.

 

A més, també serà important que si hi ha alguna problemàtica emocional associada, aquesta, també sigui treballada per part del psicòleg.

És recomanable que la intervenció sigui dinàmica, flexible i lúdica pel nen, ja que és important que el menor gaudeixi de les sessions per tal de facilitar-li el fet d’interioritzar totes les estratègies treballades per tal d’afavorir que es generalitzin a tots els àmbits de la seva vida.

 

Quines ajudes necessita el meu fill?

A més de la intervenció anteriorment indicada, serà important que l’especialista encarregat d’aquesta, realitzi coordinacions periòdiques amb l’escola per tal de realitzar un treball conjunt i acordar quines seran les adaptacions i recomanacions més adients segons el cas.

 

Teràpia Aquàtica (WST) – PROGRAMA DE 10 PUNTS

Centre Paidià proporciona una eina terapèutica mitjançant un programa d’aprenentatge motor per a nens amb qualsevol tipus de discapacitat o alteració, complementària a la rehabilitació (es planteja com a complement a les intervencions fisioterapèutiques en sec).

La teràpia aquàtica específica (WST) – programa de 10 punts la plantegem com a tractament individual per a la població infantil amb qualsevol  tipus de problema en el desenvolupament (neurològics, motors, ortopèdics, problemes de conducta, discapacitat mental…).

Està destinada a qualsevol nen (0-18 anys) que tingui alguna discapacitat motora, mental, conductual  o  sensorial.  També  és  una  teràpia indicada per a  fer  una  rehabilitació  després  d’una  lesió  concreta (fractures, deformacions en l’alineació de la columna vertebral…).

 

Els objectius d’aquesta teràpia aquàtica específica són:

 • Restablir el dèficit motriu i funcional de l’individu per incrementar les activitats i la participació dins del seu entorn.
 • Interacció entre control del moviment, la força i la destresa.
 • Augmentar el moviment, la força i l’estabilitat.
 • Millorar el control del cos a l’aigua.
 • Incrementar les funcions corporals: força, mobilitat, coordinació, normalització del to muscular, flexibilitat, equilibri, respiració.
 • Proporcionar seguretat, millorar l’autoestima i oferir més oportunitats a l’individu.

Els beneficis que aporta la teràpia aquàtica específica són:

 • Normalització del to muscular.
 • Millorar el control postural.
 • Millora i increment de moviments, força, estabilitat, equilibri i coordinació.
 • Increment de la capacitat del treball respiratori.
 • Reducció del pes corporal.
 • Afavoreix l’adquisició d’habilitats en l’activitat del tronc (tant estabilitzadora com mobilitzadora).
 • Permet  fer  repeticions  de  les  activitats  de  forma  variada  (imprescindible  per  l’aprenentatge,  assaig-error).
 • Els pacients poden aprendre estratègies d’equilibri que tenen efectes que perduren a terra.

La  teràpia  aquàtica  específica  també  proporciona  beneficis  a  nivell psicològic  (augmenta  autoestima, autoconfiança, i tolerància a la frustració).

Nou servei de “canguratge” !

Quan som mares d’un nadó ens podem trobar moltes vegades amb la necessitat de fer alguna cosa i no poder-la fer perquè estem al càrrec del nostre bebè. Si has de fer alguna gestió i prefereixes anar sola, si necessites anar a un lloc i per logística és complicat anar amb el teu bebè… o si simplement necessites una estona per a tu, per desconnectar, pots portar al teu nadó a Centre Paidià l’estona que necessitis.

Tenim un espai pensat pels més petitons; Aquí els nens es troben en un ambient tranquil i familiar, i a l’hora estimulant, ja que som especialistes en edats primerenques. Ens encarreguem de satisfer les necessitats del teu nadó i a més a més jugarem amb ell.
senyal

Contacta amb nosaltres i demana’ns informació, o passa a veure’ns i ens coneixeràs personalment. T’hi esperem!

Paidià, pioners a Mataró!

Padià és el primer centre privat multidisciplinari especialitzat en el desenvolupament infantil a Mataró i el Maresme.

Des que vam iniciar el nostre camí, a finals del 2015, i després de moltes entrevistes i reunions amb la majoria de centres privats i concertats d’educació infantil, llars d’infants, consultoris pediàtrics i altres professionals, hem constatat dues certeses:

 1. Hi ha necessitat de serveis especialitzats en Atenció Precoç, que oferim al nostre centre, i…
 2. Som el primer centre privat que els ofereix a Mataró i al Maresme.

A part dels serveis que oferim al nostre centre i l’assistència a llars d’infants, oferim també suport als nostres usuaris dins dels seus centres educatius i al propi domicili.

Aquest servei assistencial va dirigit als usuaris del nostre centre i té com a objectiu complementar els tractaments i millorar la seva eficàcia. El desenvolupament dels infants mereix tota l’atenció possible allà on sigui necessària, així ho creiem i així ho practiquem.

Amb molta il·lusió t’emplacem a informar-te sobre els serveis que oferim al primer centre privat d’atenció multidisciplinària en tractaments dirigits a l’Atenció Precoç, Psicopedagogia i Logopèdia de Mataró i el Maresme!!

Situació del centre Paidià

Hola a tothom!

Amb aquesta entrada volem descriure la situació i distribució del centre, ja que després d’un temps buscant una ubicació que complís amb els requisits que consideràvem indispensables, finalment vam trobar la que creiem que és la millor ubicació i amb la distribució més favorable per crear el millor ambient.

Per què?

Perquè té la millor distribució possible pel desenvolupament dels diferents tractaments. Aquesta distribució, que es compon de 4 espais i ambients separats i diferents, dóna la possibilitat d’oferir a l’infant el millor espai, afavorint l’eficàcia del tractament.

Perquè té la millor ubicació possible per diferents motius:

 • Accessibilitat: tant a peu, com en vehicle privat, com en transport públic.
 • Entorn: està situat al bell mig del centre històric i comercial de Mataró.
 • Ben comunicat: en un radi de 300 metres té 3 pàrquings, diverses parades de Bus, una parada de taxis i multitud de comerços, botigues, bars i restaurants, i l’estació de trens a menys de 10 min.

Avui en dia continuem treballant per adequar l’espai del centre amb l’objectiu de desenvolupar la nostra tasca el millor possible.

Us esperem aviat!

Equip del centre Paidià

situacio