Teràpia Aquàtica (WST) – PROGRAMA DE 10 PUNTS

Centre Paidià proporciona una eina terapèutica mitjançant un programa d’aprenentatge motor per a nens amb qualsevol tipus de discapacitat o alteració, complementària a la rehabilitació (es planteja com a complement a les intervencions fisioterapèutiques en sec).

La teràpia aquàtica específica (WST) – programa de 10 punts la plantegem com a tractament individual per a la població infantil amb qualsevol  tipus de problema en el desenvolupament (neurològics, motors, ortopèdics, problemes de conducta, discapacitat mental…).

Està destinada a qualsevol nen (0-18 anys) que tingui alguna discapacitat motora, mental, conductual  o  sensorial.  També  és  una  teràpia indicada per a  fer  una  rehabilitació  després  d’una  lesió  concreta (fractures, deformacions en l’alineació de la columna vertebral…).

 

Els objectius d’aquesta teràpia aquàtica específica són:

 • Restablir el dèficit motriu i funcional de l’individu per incrementar les activitats i la participació dins del seu entorn.
 • Interacció entre control del moviment, la força i la destresa.
 • Augmentar el moviment, la força i l’estabilitat.
 • Millorar el control del cos a l’aigua.
 • Incrementar les funcions corporals: força, mobilitat, coordinació, normalització del to muscular, flexibilitat, equilibri, respiració.
 • Proporcionar seguretat, millorar l’autoestima i oferir més oportunitats a l’individu.

Els beneficis que aporta la teràpia aquàtica específica són:

 • Normalització del to muscular.
 • Millorar el control postural.
 • Millora i increment de moviments, força, estabilitat, equilibri i coordinació.
 • Increment de la capacitat del treball respiratori.
 • Reducció del pes corporal.
 • Afavoreix l’adquisició d’habilitats en l’activitat del tronc (tant estabilitzadora com mobilitzadora).
 • Permet  fer  repeticions  de  les  activitats  de  forma  variada  (imprescindible  per  l’aprenentatge,  assaig-error).
 • Els pacients poden aprendre estratègies d’equilibri que tenen efectes que perduren a terra.

La  teràpia  aquàtica  específica  també  proporciona  beneficis  a  nivell psicològic  (augmenta  autoestima, autoconfiança, i tolerància a la frustració).