SERVEIS

bebe-cubos

La nostra intervenció va dirigida a nens des de la primera infància, que necessiten estimulació, fins a adolescents amb dificultats d’aprenentatge que requereixen un suport psicopedagògic i logopèdic.

PAIDIÀ està format per un equip multidisciplinari: psicopedagogs, logopedes, psicomotricistes, fisioterapeutes i psicòlegs experts en la primera infància que donen resposta a les necessitats evolutives i d’aprenentatge que presenten els nens i els adolescents.

A PAIDIÀ oferim els següents serveis:

Atenció Precoç

L’atenció precoç és un concepte que fa referència a l’inici al més aviat possible de tractament i rehabilitació específica, a fi d’estimular el desenvolupament del nen i pal·liar en la mida del possible aquelles dificultats que poguessin aparèixer.

Psicologia Infanto-Juvenil

A través de l’avaluació i la intervenció psicològica es pretén facilitar l’adequat desenvolupament psicològic del nen o adolescent.

Psicomotricitat

La psicomotricitat és una tècnica que mitjançant el cos i el moviment afavoreix el desenvolupament global del nen, les relacions i la presa de consciència en ell mateix, en els altres i en el medi.

Logopèdia

Des del Departament de Logopèdia de PAIDIÀ fem teràpia del llenguatge oral i escrit; rehabilitació de les funcions comunicatives perdudes o adquirides amb dificultat, i estimulació per afavorir l’adquisició del llenguatge en nens petits.

Psicopedagogia

Des del Departament de Psicopedagogia de PAIDIÀ atenem diferents necessitats educatives de nens a partir de 6 anys que presenten dificultats en l’aprenentatge, i també a aquells nens que han estat usuaris d’un CDIAP i, pel criteri d’edat, ja no poden seguir assistint.

Fisioteràpia Pediàtrica

Amb la fisioteràpia pediàtrica es pretén prevenir, estabilitzar, millorar i normalitzar el desenvolupament infantil, tenint en compte al nen com un ser global.

Teràpia assistida amb gos

A PAIDIÀ donem l’opció d’abordar certes dificultats d’una manera diferent: mitjançant la intervenció assistida amb gos.

Tallers

A PAIDIÀ oferim diferents grups i tallers on compartir espai i activitats concretes amb altres nens o famílies de característiques similars. Tots ells estan dinamitzats per psicòlogues infantils, psicomotricistes i fisioterapeutes pediàtriques.